For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

MENY

Velferdsteknologi

Send oss en melding

Takk for din melding, du hører snart fra oss!

Vennligst fyll inn obligatoriske felt!

En feil oppstod

Kontaktperson
Jan Olav Larssen
Daglig leder/prosjektleder velferdsteknologi

Vi er ikke en produktleverandør men en uavhengig rådgiver.

 

Vi hjelper deg med:

 

- Vurdering og valg av felles teknologisk plattform for velferdsteknologi

- Øke bestillerkompetansen

- Utarbeidelse av spesifikasjoner og/eller vurdering av innkommende tilbud

- Prosjektledelse

- Nøytral part med høy teknologisk kompetanse ved konflikter.

- ITB-koordinator

 

 

I NOU 2011: 11 Innovasjon i omsorg defineres velferdsteknologi slik:

"Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologiske løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon."

 

Velferdsteknologi deles inn i fire hovedkategorier:

 1. Trygghets- og sikkerhetsteknologi
 2. Kompensasjons- og velværeteknologi
 3. Teknologi for sosial kontakt
 4. Teknologi for behandling og pleie

 

Skal din kommune gjøre en anskaffelse innen velferdsteknologi?

 

Dette synes vi det er viktig at du husker på:

 • Plattform for velferdsteknologi – ivareta en felles løsning for alle produkter for hele kommunen
 • Produktuavhengig – sikre mulighet for å ta i bruk nye produkter i fremtiden
 • Lokal tilstedeverelse – ha lokal kompetanse for service og drift
 • Integrasjoner – Sørg for at leverandør kan integrere mot fagsystemer
 • Tilgjengelighet intern og ekstern – be om en løsning som fungerer både lokalt men som også kan virke når man ikke er tilstede
 • Ivareta personal med to-veis lyd og sporing
 • Html – be om tilgang til administrasjonsportal via web
 • Sikre innebygd personvern
 • Sikre skalerbar løsning for fremtidige utvidelser
 • Sikre en løsning som kan benyttes av alle kommunens tjenester, både bolig og institusjon
 

 

Vi har bred fagkunnskap og kan både gi deg råd og gjøre vurderinger innen disse temaene. Vi har satt oss godt inn i hva som finnes på markedet av løsninger i dag, hva som allerede er utprøvd og hva som er på utviklingsstadiet.

 

En stor utfordring med å utvikle gode velferdsteknologiske løsninger, er dialogen mellom helsepersonell- og teknologene. Teknologene må sette seg inn i brukernes behov, og kommuner og omsorgssektoren må sette seg inn i de oppgavene teknologien kan løse. Hele tiden må brukeren og brukerens behov stå i fokus.

Nærinshageprogrammet

Næringshageprogrammet