For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

MENY
Send oss en melding

Takk for din melding, du hører snart fra oss!

Vennligst fyll inn obligatoriske felt!

En feil oppstod

Kontaktperson
Svein Lillestøl
Prosjektleder energi

Vi er ikke en produktleverandør men en uavhengig rådgiver.

 

Vi hjelper deg med:

 

- Energirådgiving

- EPC-konsulent

- ITB-koordinator

- Byggherres representant mot prosjekterende og utførende

- Vurdering og kvalitetssikring av energieffektiviseringstiltak

- Øke bestillerkompetansen

- Utarbeidelse av spesifikasjoner og/eller vurdering av innkommende tilbud

- Prosjektledelse

- Nøytral part med høy teknologisk kompetanse ved konflikter.

 

 

EPC - Energisparing med sparegaranti

Når offentlige budsjetter strammes inn fører dette ofte til et etterslep i rehabilitering av offentlige bygninger. Byggeierestrever med å opprettholde det nødvendige vedlikeholdet av bygningene sine over tid og dette resulterer i redusert brukervennlighet, lavere komfort, høye driftskostnader og økte energikostnader.Som et resultat av dette har Energisparing med resultatgaranti (EPC) siden 1990-årene fått stadig mer oppmerksomhet. Konseptet er både enkelt og interessant: Man betaler for nødvendige investeringer i energisparende tiltak gjennom fremtidens besparelser. Disse besparelsene garanteres av den energientreprenøren som får jobben med å gjennomføre tiltakene.

 

ITB - Integrerte Tekniske Bygningsinnstallasjoner 

I et stort byggeprosjekt er det gjerne flere aktører som innenfor hvert sitt område har ansvar for innstallasjoner som vil påvirke den framtidige energibruken i bygget, Ofte er det mangelfull kommunikasjon mellom de ulike fagene. Vi kan se de planlagte tiltakene sammen med byggherre i en helhet, med fokus på energi/effektbruk og funksjonalitet gjennom hele levetiden. 

 

Det Grønne Skiftet - Energieffektivisering

Nye regler og økt fokus på energibruk i bygninger har ført til en voldsom vekst i antall bedrifter og selskap som tilbyr energirådgivning, energimerking, energiledelse, energisparetiltak osv med varierende erfaring og kunnskap.

Vi er en uavhengig og nøytral tredjepart som kan kvalitetssikre skisserte tiltak og hjelpe til med å luke ut useriøse aktører

 

 

 

Vi har bred fagkunnskap og kan både gi deg råd og gjøre vurderinger innen disse temaene. Vi har satt oss godt inn i hva som finnes på markedet av løsninger i dag, hva som allerede er utprøvd og hva som er på utviklingsstadiet.

 

 

Nærinshageprogrammet

Næringshageprogrammet